نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
ghaza.ir غذا بالاترین پیشنهاد تماس
bazarche.ir بازارچه بالاترین پیشنهاد تماس
ejare.ir اجاره بالاترین پیشنهاد تماس
nabkala.ir ناب کالا بالاترین پیشنهاد تماس
mobileshop.ir موبایل شاپ بالاترین پیشنهاد تماس
barez.ir بارز بالاترین پیشنهاد تماس
botick.ir بوتیک بالاترین پیشنهاد تماس